TCAS Starter

รวมข้อมูลการสอบ TCAS รอบ 1-4, อัพเดตข่าวและระเบียบการล่าสุดทุกมหาวิทยาลัย และหลักสูตร, ข้อมูลรอบ Portfolio, กสพท.

TCAS คือ

ระบบที่ใช้ในการคัดเลือกการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ย่อมาจาก Thai University Central Admission System ล่าสุด ทปอ. ได้แถลงข้อมูลของ TCAS65 แล้ว โดยตั้งแต่ปีนี้ จะไม่มีการใช้คะแนน O-NET ในระบบ TCAS ไม่ว่ารอบใดก็ตาม TCAS65 แบ่งการรับออกเป็น 4 รอบ ประกอบไปด้วย

 • รอบที่ 1 รอบ Portfolio (รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน)
 • รอบที่ 2 รอบ Quota (รอบโควตา)
 • รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)
 • รอบที่ 4 รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ)

TCAS แต่ละรอบมีจุดเด่นและรายละเอียดการรับสมัครที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลแต่ละรอบอย่างละเอียด


สรุปข้อมูล TCAS65 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ข้อมูลรอบ 64

เกี่ยวกับรอบเน้นการรับที่พิจารณาจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) หรือเกรดเฉลี่ย แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีกำหนดคุณลักษณะแฟ้มผลงานที่ต่างกัน

ใช้เกรดกี่เทอม ?4 - 5 เทอม

วิชาที่ใช้Porfolio, เกรด, สัมภาษณ์หรือแสดงความสามารถพิเศษ

เกี่ยวกับรอบเน้นการรับสมัครแบบเฉพาะกลุ่ม คนในพื้นที่ ใช้คะแนนสอบส่วนกลาง หรือ มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง รวมถึงใช้คะแนน GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา

ใช้เกรดกี่เทอม ?5 - 6 เทอม

วิชาที่ใช้GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ, เกรด

เกี่ยวกับรอบรอบ Admission 1 เน้นการสอบจากส่วนกลาง (สทศ. และ กสพท) มีการเลือกคณะแบบเรียงลำดับ และยืนยันสิทธิ์แบบ Auto Clearing โดยเกณฑ์ในรอบนี้จะต้องส่งมหาวิทยาลัยไปประมวลผล (Admission 1 และ Admission 2 เป็นการรับสมัครร่วมกัน)

ใช้เกรดกี่เทอม ?6 เทอม

วิชาที่ใช้GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ, ONET, วิชาเฉพาะ, เกรด

เกี่ยวกับรอบรอบ Admission 2 เป็นการรับสมัครร่วมกัน เน้นใช้คะแนนจากชั้นเรียน แบ่งเกณฑ์คะแนนเป็น 10 กลุ่ม (Admission 1 และ Admission 2 เป็นการรับสมัครร่วมกัน)

ใช้เกรดกี่เทอม ?6 เทอม

วิชาที่ใช้GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ, ONET, วิชาเฉพาะ, เกรด

เกี่ยวกับรอบมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเองอย่างอิสระ กำหนดเกณฑ์การรับทั้งหมดด้วยตนเอง เน้นสำหรับคนที่ยังไม่มีที่เรียน

ใช้เกรดกี่เทอม ?6 เทอม

วิชาที่ใช้GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ, ONET, เกรด

กำหนดการ

รับสมัคร

มหาวิทยาลัยกำหนด

ไปเว็บ myTCAS

ประกาศผล

22 ก.พ. 2564

ยืนยันสิทธิ์

22 - 23 ก.พ. 2564

สละสิทธิ์

24 - 25 ก.พ. 2564
12 - 13 พ.ค. 2564

รับสมัคร

มหาวิทยาลัยกำหนด

ไปเว็บ myTCAS

ประกาศผล

10 พ.ค. 2564

ยืนยันสิทธิ์

10 - 11 พ.ค. 2564

สละสิทธิ์

12 - 13 พ.ค. 2564

รับสมัคร

7 - 15 พ.ค. 2564

ประกาศผล

26 พ.ค. 2564

ยืนยันสิทธิ์

26 - 27 พ.ค. 2564

สละสิทธิ์

ไม่เอาไม่ต้องกดยืนยัน

รับสมัคร

7 - 15 พ.ค. 2564

ประกาศผล

1 มิ.ย. 2564

ยืนยันสิทธิ์

ยืนยันอัตโนมัติ

สละสิทธิ์

ไม่มีสละสิทธิ์

รับสมัคร

3 - 15 มิ.ย. 2564

ประกาศผล

มหาวิทยาลัยกำหนด

ยืนยันสิทธิ์

มหาวิทยาลัยกำหนด

สละสิทธิ์

มหาวิทยาลัยกำหนด

นับถอยหลังวันสำคัญ

ทุกเรื่องเกี่ยวกับ TCAS

ดูทั้งหมด

คำค้นหาติดอันดับตามหมวด

ค้นหาระเบียบการ TCAS

คำถามที่พบบ่อย

 • สิ่งที่เปลี่ยนแปลงของ TCAS64 คืออะไร

  มีการรวมรอบการสมัครรอบ 3 (Admission 1) และรอบ 4 (Admission 2) เรียกว่ารอบ Combined Admission การสละสิทธิในระบบ 2 ช่วง คือ ในรอบ Portfolio และ Quota จากเดิม 4 ช่วง ปรับเนื้อหาข้อสอบ 7 วิชา เปลี่ยนมาให้สสวท.ออกข้อสอบตามหลักสูตรใหม่ปี 2560 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • กฎสละสิทธิ์ครั้งเดียว คืออะไร?

  ทุกคนมีสิทธิ์สละสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ในรอบ Portfolio หรือโควตา สำหรับรอบ Admission สามารถเลือกไม่ใช้สิทธิได้ เพื่อให้ระบบเรียกตัวสำรองในการประมวลผลครั้งที่ 2

 • วิชาที่ใช้สอบ TCAS64 เปลี่ยนแปลงอย่างไร

  ยกเลิกการสอบ คณิตศาสตร์ 2 และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการสอบ 9 วิชาสามัญ และใช้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ และ O-NET วิทยาศาสตร์แทน

   ปรับข้อสอบให้เป็นหลักสูตรใหม่ 2560 และออกข้อสอบโดยสสวท.แทน ในวิชาต่อไปนี้
  • O-NET คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
  • PAT1 คณิตศาสตร์, PAT2 วิทยาศาสตร์
  • 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
 • TCAS64 จะเป็นเปลี่ยนแบบใหม่รึเปล่า

  การคัดเลือกมี 5 แบบเหมือนปัจจุบัน แต่จะยุบรวมรอบ 3 (ปี 63 เรียก Admission 1) และรอบ 4 (ปี 63 เรียก Admission 2) เรียกว่ารอบ Combined Admission ให้สมัครพร้อมกัน ประกาศผล 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 จะเป็นการเรียกตัวสำรองขึ้นมา ถ้ามีผู้สละสิทธิ์ในการประกาศผลครั้งแรก อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • ลงทะเบียน myTCAS แล้วไม่เห็นได้อีเมลยืนยันตัวตน ?

  ให้ลองกดดูกล่องอีเมลขยะ หรือ สแปมเพราะอีเมลอาจจะเข้าไปอยู่ในกล่องนั้น และอย่าลืมกดปุ่ม ยืนยันตัวตน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การลงทะเบียนดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ myTCAS

  1. ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ให้กดเมนู ลืมรหัสผ่าน
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลข G หรือ เลขหนังสือเดินทาง ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
  3. กรอก อีเมส หรือ เบอร์โทร อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
   • ถ้ากรอก อีเมล ระบบจะส่งลิงค์ไปที่อิเมล
   • ถ้ากรอก เบอร์โทรศัพท์ ระบบจะส่งข้อความไปที่เบอร์โทรศัพท์
   • แต่ถ้ากรอกทั้ง อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์ ระบบจะไม่ส่งอะไรไปทั้งสิ้น
  4. กดลิงค์ในอีเมล หรือ ข้อความที่ได้รับในมือถือ เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่
  5. รหัสผ่าน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วย อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และ ตัวเลข อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว
 • เด็กซิ่วถ้าจะสมัครสอบใหม่ ต้องสอบอะไรบ้าง?

  คะแนนที่ใช้สมัครคัดเลือกหลักๆจะมี GAT PAT, วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ กสพท. และ ONET โดยแต่ละคะแนนจะมีอายุต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าน้องเป็นเด็กปีไหนและคะแนนที่มีอยู่ยังสามารถใช้ยื่นได้หรือไม่ ถ้าคะแนนหมดอายุแล้วสามารถสมัครสอบใหม่ได้
  อายุของคะแนนต่างๆมีดังนี้

  • GAT PAT มีอายุ 2 ปี
  • วิชาสามัญ มีอายุ 1 ปี
  • วิชาเฉพาะ กสพท. มีอายุ 1 ปี
  • ONET สอบครั้งเดียว ใช้ตลอดชีพและต้องสอบในปีที่จบ ม.6 เท่านั้น